Học tiếng Anh > possible

possible

1. có thể, có thể được, có thể làm được, có thể xảy ra
all possible means: mọi biện pháp có thể
is it possible?: có thể được không?
this is possible of realization: điều này có thể thực hiện được
come as early as possible: có thể đến sớm được chừng nào thì cứ đến; đến càng sớm càng tốt
if possible: nếu có thể
it is possible [that] he knows: có thể là hắn biết
« Back to Glossary Index