Học tiếng Anh > toward

toward

1. về phía, hướng về
he was running toward us: nó chạy về phía chúng tôi
2. vào khoảng
toward the end of the week: vào khoảng cuối tuần
3. đối với
his attitude toward me: thái độ của hắn đối với tôi
4. để, cho, vì
to save money toward one’s old age: dành dụm tiền cho tuổi già
« Back to Glossary Index